הרב ערן טמיר למה הרבנים שלנו לא מתלבשים בלבוש חרדי

כ"ט אדר תשע"ו
נשאלת השאלה מדוע ישנם הבדלי לבוש בין רבני הציבור הדתי לאומי לבין הרבנים במגזר החרדי. מדוע רוב רבני הציבור שלנו, דתי לאומי,לא רואים לנכון ללבוש לבוש רבני מסורתי?