הרב ערן טמיר מספר איך נפגש עם משנת הרב קוק ו אדר

ו' אדר תשע"ח