הרב רונן טמיר הנעלבים ואינם עולבים כד סיון

כ"ג סיון תשע"ח