הרב רונן טמיר והרב מיכאל טוביאנו - זמן עשיית התשובה, ו' טבת התשע"ז

כ"ז טבת תשע"ז
הרב רונן טמיר והרב מיכאל טוביאנו - סוגיות בעין איה, ו' טבת התשע"ז. ככל שאדם בריא יותר בגופו ובנפשו הוא מזהה את הסימנים ויודע מה הוא צריך לתקן ומתקן, לפני שהבעיה נשרשת וגדלה כי אז יהיה קשה יותר לתקן אותה. הקב"ה ביקש מיחזקאל הנביא להגיד את הנבואה "בעצם היום הזה", זמן רב לפני חורבן בית המקדש, על מנת שעמ"י יחזרו בתשובה ולא יהיה חורבן.