הרב רונן טמיר כא אדר א קדושת הדיבור הלכות לשון הרע כלל ב פסקה ח

כ"א אדר תשע"ט