הרב רונן טמיר סוגיות בעין איה בעוון ציצית ומזוזה כו כסלו התשעו

ט"ו שבט תשע"ו