הרב רונן טמיר סוגיות בעין איה טו שבט

ט"ו שבט תשע"ח