הרב רונן טמיר סוגיות בעין איה יז טבת

י"ז טבת תשע"ח