הרב רונן טמיר סוגיות בעין איה שיעור סיכום ז תמוז

ז' תמוז תשע"ח