הרב רונן טמיר שמירת הלשון כלל א סעיפים א-ג ט אייר

ט' אייר תשע"ח