הרב שמואל מינקוב בדרך למלכות לימוד בספר שמואל יט אדר