הרב שמואל מינקוב בדרך למלכות לימוד בספר שמואל כח שבט