השבת היא מרכז השבוע, ב' שבט התשע"ז

ז' אדר תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו - ספר בראשית, ב' שבט התשע"ז. הקב"ה מנהיג אותנו לפי המדרגה המוסרית שלנו. השבת נועדה כדי להתחבר למימד האלוקי של החיים והיא העיקר של השבוע. חוזרים לימי החול ממקום אחר וההסתכלות על החיים היא מזווית אחרת.