ואהבת לרעך כמוך - כי אני ה'" ה' טבת התשע"ז"

ב' שבט תשע"ז
הרב חיים לויק - מוסר ומידות בפרשת השבוע , ה' טבת התשע"ז. פרשת "ויגש". קיום מצוות הקב"ה היא על ידי קיום מצוות "ואהבת לרעך כמוך". כל אדם מישראל יש בו חלק אלוקי עליון ובכך שאדם אוהב את רעהו זה מראה על אהבת ה' יתברך.