ומטה ידו עמך - כ"א אייר התשע"ז

כ' סיון תשע"ז
הרב אייל ורד - נפש הפרשה, כ"א אייר התשע"ז. תיקון המידות הוא גם בהגברת תשומת הלב והעדינות כלפי הזולת.