חזרתה של הבחירה החופשית

כ' סיון תשע"ז
הרב אייל ורד - נפש הפרשה, כ' סיוון התשע"ז. אין ערך רוחני למעשים שנעשו ללא בחירה, אך הבחירה כוללת בתוכה באופן מובנה את האפשרות לחטוא. דבר זה נכון גם ברמה הלאומית.