כיצד מתאפשר החטא - י"א אייר התשע"ז

ט"ז תמוז תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו, ספר בראשית, י"א אייר התשע"ז. חטא אדם הראשון כתוב בתורה כדי שנלמד איך החטאים מופיעים בעולם.