לא ניתן לגלות את הערך האלוקי בצורה מדויקת בעולם

ז' כסלו תשע"ז
הרב ערן טמיר - בניין אמונה, ז' חשוון התשע"ז. האמונה היא טביעת עין, גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה זה האין סוף האלוקי. לפעמים נכריע מתוך איזושהי ודאות פנימית ולא מתוך השכל או הרגש.