לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי?! -פורים -הרב רענן ביגון

י"א אדר ב תשע"ד