ללכת עם הזמן

ד' תמוז תשע"ז
הרב אייל ורד - נפש הפרשה, ד' תמוז התשע"ז. כל שבוע תחום בין שתי שבתות והוא מושפע מהן. לשבוע יש את התכונה המיוחדת של הפרשה.