למה דווקא ארץ ישראל? שיעור 4

כ' טבת תשע"ה
האם יש תלות בין מצוות ישוב א"י לבין המצוות התלויות בארץ?