מדרגות בגילוי האמונה

ז' כסלו תשע"ז
הרב ערן טמיר - בניין אמונה, ט' חשוון התשע"ז. נבואה היא המדרגה העליונה ביותר של גילוי האומן באומנות והמדרגה הכי נמוכה היא גילוי דרך השכל והרגש.