מהי חשיבות הייחוס של מרדכי היהודי? - פורים - הרב ערן טמיר

י"א אדר ב תשע"ד