מוסר אביך - הרמב"ם דרך האמצע

א' שבט תשע"ה
הרמב"ם אומר שיותר קשה להוציאאת הקמצן לדרך האמצע מאשר להוציא את הבזבזן לדרך האמצע.. מדוע?