מצוות אהבת ה'

י"ג סיון תשע"ז
הרב אייל ורד - נפש הפרשה, י"ג סיוון התשע"ז. ישנם ציוויים רבין בתורה לאהוב את ה', אך הדבר תמוה, איך אפשר לצוות לאהוב?