נצח ישראל - שיעור מס 3 - סגולת ישראל

י"א סיון תשע"ד