נצח ישראל - שיעור מס 5 - בנים אתם לה אלוקיכם

כ"ה סיון תשע"ד