נצח ישראל - שיעור מס 7 - בנים אתם לה' אלוקיכם

ט' תמוז תשע"ד