סוגיית טביעת עין

כ"ט חשון תשע"ז
הרב ערן טמיר - בניין אמונה, כ"ו אלול התשע"ו. יש לנו תפקיד לחשוף את תכונת טביעת העין הטבועה בתוכנו.