סוגים שונים של צדיקים

ח' תמוז תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו, ספר בראשית, ח' תמוז התשע"ז. בתחילת הפרשה נח נקרא איש צדיק אך הוא מדרדר עד שבסוף הפרשה הוא נקרא איש האדמה, לעומת משה שמתחיל כאיש מצרי ולבסוף הוא איש האלוקים.