ספר בראשית - שיעור מס 8 - המפגש המיוחד בין יצחק לרבקה

ט"ו תמוז תשע"ד