עניינו של קורבן העומר - י"ג אייר התשע"ז

כ' סיון תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, י"ג אייר התשע"ז. קרבן העומר בא להראות שניתן לקדש את החומר ולכן הוא חשוב כל כך כדי לרשת את הארץ.