עניינו של קרבן העומר - י"ג אייר התשע"ז

ט"ז תמוז תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, י"ג אייר התשע"ז. הקרבת העומר מבטאת העלאה של החומר אל הרוח. בפסח הייתה גאולה חומרית ובכל שבעת השבועות של ספירת העומר אנחנו מתכוננים ומעלים את החומר אל הרוח - שבועות ומתן תורה.