פסקה א' ארץ ישראל שיעור 3

כ' טבת תשע"ה
"ושממו עליה אויבכם"-ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית