קדושת ארץ ישראל - כ' אייר התשע"ז

ט"ז תמוז תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, כ"ג אדר התשע"ז. כל מה שמחובר לקרקע נקנה יחד עם הקרקע. לכן בישראל שהיא ארץ הקודש, ארץ ה' כל מה שמחובר לקרקע מחובר אל ה'.