קדושת השבת - ט' שבט התשע"ז

ח' תמוז תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו - ספר בראשית, ט' שבט התשע"ז. מה עניינה של השבת, למה היא נועדה? הסבר ראשון - ביטול כוחות היצירה כדי להזכיר שהעולם שייך לקב"ה ולא לאדם הסבר שני - השבת משלימה את הבריאה, היא מביאה לעולם את המנוחה