קהל ועדה

ג' תמוז תשע"ז
הרב חיים לויק - מידות ומוסר בפרשת השבוע, ג' תמוז התשע"ז. כאשר מצבם האמוני של עם ישראל היה נמוך נועד הדיבור אל הסלע לרומם אותם, אך משה בהכאה על הסלע לא מנסה לרומם אותה אלא לפתור בעיה טכנית של מחסור במים.