שלוש סיבות לחטאים - י"ח אייר התשע"ז

ט"ז תמוז תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו, ספר בראשית, י"ח אייר התשע"ז. בגמרא מובאות שלוש דעות מה היה פרי עץ הדעת: גפן, תאנה וחיטה. שלושתם מסמלים שלוש סיבות לחטא. הגפן- שיכרות והתמכרות, התאנה-פינוקים ומותרות ןהחיטה- רכושנות.