תולדותיו של נח

א' תמוז תשע"ז
הרב מיכאל טוביאנו, ספר בראשית, א' תמוז התשע"ז. מתוך הפסוקים המתארים את תולדותיו של נח ניתן ללמוד על ערכם של המעשים והעבודה של האדם.