באהבת חינם יבנה הבית - כ"ו אייר התשע"ז

כ"א סיון תשע"ז
הרב יעקב שמעון, שיעור ליום ירושלים - כ"ו אייר התשע"ז בעוון שנאת חינם נחרב הבית ובאהבת חינם הוא יבנה. עפ"י המהרש"א שנאת חינם הייתה חוסר אכפתיות לכאבו של הזולת ולכן אהבת חינם היא אכפתיות לכאבו של הזולת.