המקור לחטא העגל

ח' תמוז תשע"ז
הרעיון לעשות עבודה זרה עלה מתוך צימאון אלוהי גדול שנוצר בעקבות המפגש שהיה במעמד הר סיני.