קידוש-הרב יהודה בן ישי- הלכות שבת

כ' טבת תשע"ה
המושג קודש מהו? הלכות קידוש