ספר בראשית - שיעור מס 1 - לידת ישמעאל

כ"א אדר ב תשע"ד