ספר בראשית - שיעור מס 5 - עקידת יצחק

כ"ד סיון תשע"ד