ספר בראשית - שיעור מס 7 - חיפוש אישה ליצחק

ח' תמוז תשע"ד