הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרמל טו אייר

ט"ו אייר תשע"ח