הרב אופיר פריד יב תמוז יום עיון לבין המצרים

י"ב תמוז תשע"ח