הרב יהודה בן ישי הלכות הפרשת חלה כ סיון

כ' סיון תשע"ח