הרב יהודה בן ישי -הלכות שבת -כג' חשוון התשע"ו

י"ח כסלו תשע"ו