הרב יהודה בן ישי הלכות שבת יז סיוון התשעו

י"ט אלול תשע"ו